دیجی ارز صرفا یک وب سرویس اطلاع رسانی قیمت بوده و به هیچ عنوان به حوزه خرید و فروش ورود نکرده و نخواهد کرد.
DigiArz is here with the sole purpose of reporting the Bitcoin price in Iranian Rials. We do not nor do we ever intend to buy, sell or trade Bitcoin ourselves.

۴,۳۸۳,۹۴۹ قیمت جهانی بیت کوین به تومان

۱,۱۵۹ | ۱,۰۹۸ | ۷,۶۶۴ | ۹۳۰

قیمت خرید
۱۱۱۹۲۹ ۴,۰۹۸,۲۱۷
۱۲۱۴۷ ۴,۱۹۸,۰۰۰
۱۵۵۳۸۲ ۴,۰۵۴,۷۶۵
۹۳۷۵۲ ۴,۳۰۳,۹۰۰
۱۳۹۸۵۲ ۴,۳۵۰,۰۰۰
۴۵۸۵۲ ۴,۲۵۶,۰۰۰
اعلام نشده
قیمت فروش
۵۲۱۶۳ ۴,۴۱۵,۰۱۱
۶۸۷۱ ۴,۴۶۰,۳۰۳
۶۵۰۴۳ ۴,۴۰۲,۱۳۱
۹۳۴۲۵ ۴,۵۶۰,۶۰۰
۳۲۸۲۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۷۴ ۴,۴۶۵,۰۰۰
اعلام نشده
*عدد سبز و یا قرمز در کنار قیمت، نشان دهنده تفاوت قیمت پیشنهاد شده نسبت به معدل قیمت های پیشنهادی است. بدیهی است که رنگ سبز مطابق با نفع کاربر در خرید و یا فروش است.
** درحال حاضر ترتیب قرارگیری اسامی بر اساس زمان ثبت در دیجی ارز و رعایت استاندارد است. به زودی ترتیب قرارگیری در دیجی ارز پویا خواهد شد.

نمودار تغییرات قیمت بر پایه تومان:
ماشین حساب:
تومان
 
هر دلار =   تومان
هر بیت کوین =   تومان
ETH
هر اتریوم =   تومان
ETC
هر اتریوم کلاسیک =   تومان
XMR
هر مونرو =   تومان
XRP
هر ریپل =   تومان
ZEC
هر زیکش =   تومان
LTC
هر لایت کوین =   تومان
FCT
هر فکتوم =   تومان
DOGE
هر دوج =   تومان
DASH
هر دش =   تومان