دیجی ارز صرفا یک وب سرویس اطلاع رسانی قیمت بوده و به هیچ عنوان به حوزه خرید و فروش ورود نکرده و نخواهد کرد.
DigiArz is here with the sole purpose of reporting the Bitcoin price in Iranian Rials. We do not nor do we ever intend to buy, sell or trade Bitcoin ourselves.

۳,۵۲۵,۷۸۶ قیمت جهانی بیت کوین به تومان

۹۱۶ | ۸۵۶ | ۶,۳۱۷ | ۷۴۰

قیمت خرید
۱۹۵۷۵ ۳,۴۳۷,۷۲۴
۲۸۵۰ ۳,۴۲۱,۰۰۰
۶۳۴۲۱ ۳,۴۸۱,۵۷۱
۷۴۵۰ ۳,۴۲۵,۶۰۰
۱۶۸۱۴۹ ۳,۲۵۰,۰۰۰
۷۴۸۵۰ ۳,۴۹۳,۰۰۰
اعلام نشده
قیمت فروش
۱۶۱۰۶ ۳,۵۸۰,۳۷۹
۱۰۶۱۳ ۳,۵۵۳,۶۶۰
۵۲۱۲۷ ۳,۶۱۶,۴۰۱
۴۴۹۲۶ ۳,۶۰۹,۲۰۰
۱۱۴۲۷۳ ۳,۴۵۰,۰۰۰
۱۱۷۲۶ ۳,۵۷۶,۰۰۰
اعلام نشده
*عدد سبز و یا قرمز در کنار قیمت، نشان دهنده تفاوت قیمت پیشنهاد شده نسبت به معدل قیمت های پیشنهادی است. بدیهی است که رنگ سبز مطابق با نفع کاربر در خرید و یا فروش است.

ماشین حساب:
تومان
ETH
ETC
XMR
XRP
ZEC