اضافه شدن به لیست تبادل کنندگان

قوانین تولید فایل اطلاعات، جهت ثبت در دیجی ارز

جهت تسهیل نحوه انتشار اطلاعات در دیجی ارز فرمت های قابل پذیرش این پلتفرم در سه استاندارد json ، xml و text قابل ثبت می باشد که نحوه ساختمان و انتشار آن ها به شرح زیر می باشد.

 1. کلیه فایل ها باید در آدرسی ثابت (بدون تغییر) و قابل دسترس عمومی در وب موجود باشد و هر کاربر وب بتواند بدون ارائه نام کاربری یا کلمه عبور آن را مشاهده نماید.
 2. نیازی نیست که لزوما پسوند فایل اطلاعات txt، json یا xml باشد بلکه تنها کافی ست خروجی آدرس ارائه شده بر اساس یکی از استانداردی های سه گانه زیر باشد
  • استاندارد تکست

   فرمت تکست بدون استفاده از کاراکترهای یونکدی یا Special Characters تهیه می گردد. کاراکترهای مورد پذیرش عبارتند از:

   A-Z
   a-z
   0-9
   :;
   اینتر
   

   در هر خط از فایل تکست به ترتیب سه بخش زیر نوشته می شود که هر بخش با علامت نقطه ویرگول ; از هم جدا میشود:

   1. نام یکی از ارزهای دیجیتالی باحروف اختصاری معرف آن و کاراکترهای بزرگ و تومان که با دو نقطه مجزا می شود ( BTC:TOMAN )
   2. مقدار واحد ارز (همیشه عدد یک) و بهای آن به تومان ( 1:3450000 )
   3. مقدار موجودی هر کدام ( 10:34565456 )

   به این ترتیب خط فوق به صورت زیر در فایل موجود خواهد بود:

   BTC:TOMAN;1:3450000;10:34565456

   توجه کنید که پس از پایان خط به یک اینتر زده شود.
   در نتیجه جهت اعلام قیمت فروش و خرید هر ارز به دو خط نیاز است مثلاً:

   BTC:TOMAN;1:3450000;10:34565456
   TOMAN:BTC;1:0.00000354;34565456:10

   نکته: حضور خطوط فوق در فایل شما ضروری ست اما این امکان وجود دارد تا در صورتی که مایل هستید، خطوط دیگری نیز در فایل شما موجود باشد اما توجه کنید که خطوط مربوط به دیجی ارز، خالی از هر گونه کاراکتر اضافه مثل فاصله یا ویرگول باشد.

   در برخی سناریوها ممکن است مایل باشید بخشی از اطلاعات فوق را ارائه نفرمائید. برخی از این سناریوها و راهکار آن ها به شرح ذیل است:

   • مایل به اعلام موجودی نیستید. در این راستا قسمت سوم خط مورد نظر را صفر نمایید، مثلا در کد زیر مقدار موجودی تومان اعلام نخواهد شد:
    BTC:TOMAN;1:3450000;10:0
    TOMAN:BTC;1:0.000000354;0:10
   • خرید یا فروش ندارید. در این راستا بخش دوم خط را که مربوط به بهای خرید یا فروش است صفر نمایید، مثلا در کد زیر مبادله کننده اعلام کرده که مایل به فروش بیت کوین نیست:
    BTC:TOMAN;1:3450000;10:34565456
    TOMAN:BTC;0:0;034565456:10
  • استاندارد XML

   برای اعلام قیمت در فرمت xml باید بخشی به شکل زیر در Root Level فایل شما موجود باشد.

   <digiarz>
    <currency>
      <from>BTC</from>
      <to>TOMAN</to>
      <price>3450</price>
      <amount>10</amount>
    </currency>
    <currency>
      <from>TOMAN</from>
      <to>BTC</to>
      <price>0.00354</price>
      <amount>34565456</amount>
    </currency>
   </digiarz>

   در کد فوق، زیر مجموعه تعریف دیجی ارز دو آرایه currency تعریف شده اند که یکی برای اعلام بهای خرید و دیگری برای اعلام بهای فروش خواهد بود که حداقل یکی از این دو آرایه باید موجود باشد (خرید یا فروش وجود داشته باشد). همچنین در هر کدام از این آرایه ها، وجود تعاریف from، to و price اجباری و amount اختیاری ست.

  • استاندارد JSON

   برای اعلام قیمت در فرمت json باید بخشی به شکل زیر در Root Level فایل شما موجود باشد.

   {
    “digiarz”: {
      “currency”: [
        {“from”:”BTC”, ”to”:”TOMAN”, “price”: 3450, “amount”:10},
        {“from”:”TOMAN”, ”to”:”BTC”, “price”: 0.00354, “amount”: 34565456}
      ]
    }
   }

   در کد فوق، زیر مجموعه آبجکت digiarz آرایه currency با دو آبجکت تعریف شده است که یکی برای اعلام بهای خرید و دیگری برای اعلام بهای فروش خواهد بود که حداقل یکی از این دو آبجکت باید موجود باشد (خرید یا فروش وجود داشته باشد). همچنین در هر کدام از این آبجکت ها، وجود تعاریف from، to و price اجباری و amount اختیاری ست.

توجه : در هر یک از استانداردهای فوق در صورت عدم ارایه میزان موجودی ارز مقصد، دیجی ارز مبلغ خرید یا فروش مربوطه را به صورت اعلام نشده نمایش خواهد داد.